Η  MICROPOLIS  σαν  μια  σημαντική  εταιρεία  του χώρου  των Υπολογιστών ,  λαμβάνει  μέρος  σε  πολλές  εκθέσεις.    Παρακάτω  παρατίθενται  μερικές  φωτογραφίες  απο  αυτές  τις  συμμετοχές. 

 

 


Έκθεση Index C - 1986

 


Έκθεση Μηχανοργάνωση - 1986

 


Έκθεση Index C - 1987

 


Έκθεση Μηχανοργάνωση - 1987

 


Έκθεση Infosystem - 1987

 


Έκθεση Videorama 1988

 


Έκθεση Μηχανοργάνωση - 1988